Innkjøp av større kvantum gir lavere innkjøpspris!

Ved import av varer fra fabrikker i utlandet tilkommer en rekke kostnader fra fabrikk til utsalgssted. Dette er kostnader som lastavgifter, håndteringsavgifter, fortolling og utleggsgebyrer i tillegg til produktkostnad, frakt og bankkostnader. De fleste av disse avgiftene er noenlunde lik, uavhengig av antall produkter som kjøpes inn. Dette gjør det mer fordelaktig med større innkjøp. I tillegg til at større innkjøp gir billigere varekost og billigere frakt pr produkt, vil også summen av de andre avgiftene fordeles på flere antall produkter.

Alle som importerer varer fra utlandet er kjent med at større ordrer gir lavere innkjøpspris, hvor Predeal.no er portalen hvor små og mellomstore bedrifter får drahjelp til å bestille inn større kvantum til konkurransedyktige priser. Vi ser på det som et slags spleiselag hvor brukere av Predeal.no.no er med å bygger varelager i bytte mot en sterkt redusert pris.

Bli leverandør:

Quid Pro Quo: Du betaler kun for faktiske salg. I all hovedsak, om ikke annet er avtalt, opererer Predeal.no.no utelukkende med «no cure, no pay»-løsning – Dette gjør at samarbeid med Predeal.no.no er 100% risikofritt.  Ingen salg = Ingen kostnad. Salg = nye kunder og frisk kapital. Predeal.no.no tar alt ansvar i henhold til layout, design av kampanje, grafisk og lyrisk uttrykk av ditt produkt uten ekstra kostnad.

Synlighet:

Nå ut til kunder du vanligvis ikke kommuniserer med. Synlig med både logo, nettsider og kontaktinfo direkte til din bedrift. Predeal.no.no påtar seg i stor grad markedsføringen av produkt via sosiale medier som Facebook, Twitter og Google.

 

 

WordPress Theme built by Shufflehound.